POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Nr wersji: 1
Data rozpoczęcia obowiązywania: 25 maja 2018
Data ostatniej zmiany: n/d

Prywatność użytkowników jest dla CIS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Morsztyna 11, 42-209 Częstochowa bardzo ważna, dlatego też zachęcamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności.

I. Ogólna informacja

• Administrator danych osobowych
• Rodzaje gromadzonych informacji

II. Przetwarzanie danych zawartych w plikach systemowych oraz plikach cookies w ramach działania strony internetowej

• Cele wykorzystania informacji
• Inspektor Ochrony Danych
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
• Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
• Pozostałe informacje

I. Ogólna Informacja

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej jest CIS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Morsztyna 11, 42-209 Częstochowa, TEL/FAX: 034 368 09 56, info@suchylod.eu.
Komunikacja między Twoim komputerem, a systemem może być zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Nasze bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.

Rodzaje gromadzonych informacji

Na skutek korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej gromadzimy dotyczące Ciebie dane osobowe. Dotyczy to następujących rodzajów danych.

A. Gromadzimy dane osobowe, które przekazujesz nam poprzez formularze i wnioski na naszej stronie. Informacja o przetwarzaniu tych danych osobowych, w tym również o celach przetwarzania i przysługujących Ci prawach, prezentowana jest przy wypełnianiu przez Ciebie tych formularzy lub wniosków.
B. Oprócz wskazanych wyżej danych osobowych, zbieramy również informacje poprzez pliki systemowe (tzw. Logi) oraz ciasteczka (tzw. Cookies), które podczas Twojego pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści na naszej stronie. Wszystkie te dane zbierane są automatycznie przez system. Nie wykorzystujemy tych danych do identyfikacji Ciebie i nie dysponujemy środkami, które pozwalałyby na ustalenie Twojej tożsamości na ich podstawie, jednak biorąc pod uwagę, że adres IP pozwala na identyfikację osób fizycznych, przy użyciu dodatkowych środków, poniżej informacja o przetwarzaniu przez nas danych zapisywanych w plikach systemowych oraz plikach cookies.

II. Przetwarzanie danych zawartych w plikach systemowych oraz plikach cookies w ramach działania strony internetowej

Przetwarzanie danych zawartych w plikach systemowych oraz plikach cookies dotyczy:

C. Adresu IP, czyli numeru interfejsu sieciowego, który gromadzony jest w logach systemowych serwera.
D. Plików Cookies, czyli tzw. Ciasteczek, które są plikami tekstowymi zawierającym niewielką ilość informacji. Zapisywane są przez przeglądarkę internetową na Twoim komputerze po otwarciu określonej strony.

Użytkowniku, w każdej chwili możesz odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze plików Cookies poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików. Wówczas pliki te będą automatycznie odrzucane, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku nie będziemy mogli zaprezentować Ci treści dostosowanych do regionu, z którego odwiedzasz portal oraz udostępnić pełnej funkcjonalności serwisu, jak również ulepszać naszych rozwiązań.

Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji Posostałe informacje/Czyn są pliki cookies.

Dane zebrane od Ciebie nie są uzupełniane danymi z innych źródeł.

Przeznaczenie gromadzonych informacji

Dane zawarte w plikach cookies oraz w plikach systemowych przetwarzane są w celach:
• dostosowania treści serwisu do Twoich możliwych potrzeb lub zainteresowań (profilowania). Twoje możliwe potrzeby oraz zainteresowania przewidujemy na podstawie zawartych w plikach cookies i logach informacji o regionie, z którego się łączysz oraz historii przeglądanych przez Ciebie treści w ramach naszej strony. Dane te przetwarzane są przez okres roku. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci marketingu towarów i usług oferowanych przez nas.

• statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin naszych użytkowników, jak również do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na stronie mwc.edu.pl w celu ich ciągłego ulepszania. Dane te przetwarzane są przez okres roku. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia Naszej strony internetowej.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres info@suchylod.eu
lub na adres korespondencyjny: CIS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Morsztyna 11, 42-209 Częstochowa

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

Jeśli będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Twoich danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniesiesz sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.
Nie możesz korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe. W takim wypadku, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody.

W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Twoje dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Masz również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
b) Prawo do sprostowania danych. Masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe. Masz również prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
c) Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

• Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
• sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
• przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem;
• musimy usunąć Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

Możemy odmówić Ci realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
• jeśli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych, które przetwarzamy;
• jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiasz się, abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
• jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
• jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Jeśli skorzystasz z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania.

e) Prawo do przeniesienia danych. Masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych innemu administratorowi - w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, jak i dane wynikające z Twojego zachowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
• dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

2. Jeśli będziesz chciał skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – możesz się z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
• pisemnie na adres: CIS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Morsztyna 11, 42-209 Częstochowa
• mailowo na adres info@suchylod.eu
• telefonicznie pod numerem  TEL/FAX: 034 368 09 56

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z powyższych praw, udzielimy Ci odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

3. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

I. Pliki cookies

Czy używamy plików "cookie" podmiotów trzecich?

Korzystamy z internetowych usług statystycznych podmiotów trzecich (np. Google Analytics), które umożliwiają nam pozyskiwanie informacji na temat Twojej aktywności podczas korzystania z usług internetowych i tworzenia raportów aktywności. Aby dowiedzieć się więcej o tych plikach lub aby zrezygnować z ich otrzymywania, przeczytaj poniższe informacje.

Czym są pliki cookies?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie:
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz:
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania:
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików cookies:
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z pomocy używanej przeglądarki.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

 

II. Katalog zaufanych partnerów:

1. dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych

2.1 home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin,NIP: 8522103252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335, Infolinia: +48 504 502 500, Formularz kontaktowy: http://pomoc.home.pl/kontakt